top of page

Zastrzeżenie i polityka prywatności

Warunki korzystania z witryny internetowej
 

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem do znaków towarowych.
 

2. Zastrzeżenie

 1. Materiały na stronie internetowej Educators Provision League LLC są dostarczane „tak jak są”. Księgarnia internetowa Eple-library nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub inne naruszenie praw. Ponadto, Eple-library e-Book Store nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą witryną .

 2. Eple-library e-Book Store - udostępnia kolekcję e-booków, które możesz pobrać bezpłatnie. E-książki są przesyłane przez nas i członków naszej witryny. Większość e-booków jest przechowywana na naszym serwerze, podczas gdy inne będą linkami do innych witryn. Nie piszemy e-booków i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Zbieramy jedynie e-booki, które zostały napisane przez innych i mogą być oferowane bezpłatnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści w innych witrynach, do których prowadzą linki.

   

  Nie jesteśmy związani z autorami i markami ani nie ponosimy odpowiedzialności za jego treść i zmianę treści.

   

  Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane „tak jak są” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku KTOKOLWIEK nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, roszczenia specjalne, przypadkowe, wtórne lub inne podobne.
   

3. Ograniczenia

W żadnym wypadku The Eple-library e-Book Store ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania materiałów znajdujących się na stronie internetowej Księgarni Internetowej Eple-library, nawet jeśli Księgarnia internetowa Eple-library lub upoważniony przedstawiciel Księgarni Internetowej Eple-library został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

4. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej The Eple-library e-Book Store mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Księgarnia internetowa Eple-library nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. E-Księgarnia Eple-library może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Księgarnia internetowa Eple-library nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

 

5. Linki

Księgarnia internetowa Eple-library nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą linki. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez The Eple-library e-Book Store. Korzystanie z takiej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika

 

6. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

Księgarnia internetowa Eple-library może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

7. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia dotyczące witryny internetowej The Eple-library e-Book Store podlegają prawu Stanów Zjednoczonych bez względu na przepisy kolizyjne.

Ogólne warunki i postanowienia mają zastosowanie do korzystania ze strony internetowej.
 

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, komunikujemy i ujawniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

 • Przed lub w momencie zbierania danych osobowych zidentyfikujemy cele, dla których informacje są gromadzone.

 • Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji tych celów określonych przez nas oraz w innych zgodnych celach, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby lub zgodnie z wymogami prawa.

 • Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.

 • Będziemy gromadzić dane osobowe w sposób zgodny z prawem i uczciwy oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.

 • Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, w jakich mają być wykorzystywane, oraz, w zakresie niezbędnym do tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

 • Będziemy chronić dane osobowe poprzez rozsądne zabezpieczenia przed utratą lub kradzieżą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

 • Będziemy łatwo udostępniać klientom informacje na temat naszych zasad i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.
   

Korzystamy z remarketingu Bing Ads, aby reklamować wyzwalacze w Internecie. Remarketing Bing Ads wyświetli odpowiednie reklamy dostosowane do Ciebie na podstawie tego, jakie części witryny przeglądałeś, umieszczając plik cookie na swoim komputerze. TEN COOK W ŻADNYM WYPADKU NIE IDENTYFIKUJE CIEBIE ANI NIE UDZIELA DOSTĘPU DO TWOJEGO KOMPUTERA Plik cookie jest używany do powiedzenia „Ta osoba odwiedziła tę stronę, więc pokaż jej reklamy związane z tą stroną”. Remarketing Bing Ads pozwala nam dostosować nasz marketing tak, aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom i wyświetlać tylko te reklamy, które są dla Ciebie odpowiednie”. 

Masz prawo zrezygnować z remarketingu.  
 

Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych.

bottom of page